اسفند ۰۲, ۱۳۹۷

ایمیل: info@SaharArjmand.com
دوره ۴ روزه طراحي سخنرانی و فن بيان به زبان انگلیسی
 
کارگاه های برگزار شده

گالری عکس های برخی از کارگاه ها

تاثیر طرز تفکر بر یادگیری و تدریس

(در حضور مدیران ارشد بهزیستی بهزیستی استان تهران)

مهارت فن بیان و سخنوری در تدریس زبان انگلیسی.

در حضور مدرسین زبان و مدیران اموزشگاه ها از شهر های مختلف

برگذاری در تهران

تاثیر تیپ های شخصیتی بر تدریس و یادگیری زبان انگلیسی

در حضور مدیران اموزشگاه ها و مدرسین زبان انگلیسی

استان اراک و تهران

تکنیک های موثر در تدریس زبان انگلیسی

در حضور مدرسین زبان و مدیران اموزشگاه ها از شهر های مختلف

محل برگذاری تهران

سخنرانی در گردهمایی بانوان پیشرو

در حضور بانوان مدرس از سراسر کشور

محل برگذاری تهران

کارگاه طراحی سخنرانی در زبان انگلیسی

محل برگذاری تهران