مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

ایمیل: info@SaharArjmand.com
sale no mobarak
 
کارگاه های برگزار شده

گالری عکس های برخی از کارگاه ها

تاثیر طرز تفکر بر یادگیری و تدریس

(در حضور مدیران ارشد بهزیستی بهزیستی استان تهران)

مهارت فن بیان و سخنوری در تدریس زبان انگلیسی.

در حضور مدرسین زبان و مدیران اموزشگاه ها از شهر های مختلف

برگذاری در تهران

تاثیر تیپ های شخصیتی بر تدریس و یادگیری زبان انگلیسی

در حضور مدیران اموزشگاه ها و مدرسین زبان انگلیسی

استان اراک و تهران

تکنیک های موثر در تدریس زبان انگلیسی

در حضور مدرسین زبان و مدیران اموزشگاه ها از شهر های مختلف

محل برگذاری تهران

سخنرانی در گردهمایی بانوان پیشرو

در حضور بانوان مدرس از سراسر کشور

محل برگذاری تهران

کارگاه طراحی سخنرانی در زبان انگلیسی

محل برگذاری تهران