تیر ۲۱, ۱۳۹۹

ایمیل: info@SaharArjmand.com
sale no mobarak
 

روش های تدریس زبان(روش شنیداری-گفتاری)

 

روش شنیداری گفتار
The Audio-Lingual Method
ویژگی های این روش
۱.در این روش اعتقاد بر این است که ساختارهایی یک زبان به خودی خود به وقوع نمی پیوندند.بلکه قاعدتا در داخل یک متن شکل می‌گیرند.معلم مکالمات جدید را ارایه می دهد تا ساختارها در آن استفاده شود.
۲.زبان مادری و زبان مقصد دارای سیستم زبانی مجزا هستند بنابر این آن دو باید از هم جدا باشند تا زبان مادری دارای حداقل تاثیر منفی بر تلاش زبان آموز داشته باشد.
۳. معلم باید یک الگوی خوب برای زبان آموزان باشد. و زبان آموزان باید با خوب گوش فرا دادن به اصوات و تقلید از مدرس مانند آنها را تولید کنند.معلم خودش اول آن را چند بار تکرار می‌کند وخودش پاسخ درست را می‌دهد و یک الگوی خوب ایجاد می‌کند و دانش‌آموزان باید قادر به تقلید باشند.
۴. از آن جایی از دیدگاه رفتار‌نگر ها در این روش استفاده شده. انها ‌یادگیری زبان را نوعی عادت می دادند و به همین دلیل معتقد هستند که هر چه امری تکرار شود ،آن عادت قوی تر و یادگیری عمیق ترمی شود.برای همین زبان آموزان هر سطر از مکالمه را چندین بار تکرار می کنند و در مورد اموزش ‌ساختارها نیز همین اتفاق میافتد

۵.خیلی مهم است که از اشتباه زبان آموزان جلوگیری شود چون باور بر این است که اشتباهات منجر به شکل‌گیری عادت های بد می شود و در صورت وقوع خطا ، باید توسط معلم اصلاح شود. برای همین به محض بروز اشتباه معلم سریع همان موقع آن را درست می کند و چندین بار تکرار می شود تا مطمعن شود که همه خوب یادگرفته اند و از تکرارهای زنجیره ای و ساخت از اول به اخراستفاده می کند زبان آموزان باید یاد بگیرند که بدون مکث برای تفکر و به نحوی خودکار پاسخ بگویند برای همین معلم بعد از آموزش و ارایه الگو های درست توسط خودش و تکرار تمرین به مرحله بعد که سرعت است می رود. وقتی معلم مطمعن شد که همه یاد گرفته اند حالا سوال هایی را خیلی سریع مطرح می کند و دانش‌آموزان باید سریع جواب بدهند. و چون تکرار و تقلید در این روش زیاد استفاده می شود .ین مرحله به خوبی انجام می شود.
۶.هدف یادگیری این است که بتوانیم از زبان برای ایجاد ارتباط استفاده کنیم به همین دلیل مدرس از تمرین های زنجیره ای استفاده می‌کند تا همه دانش‌آموزان وارد یک گفت و گو و مکالمه شوند.اول خودش این زنجیره را با یک دانش‌آموز شروع می‌کند و با ایما و اشاره از او میخواهد که این زنجیره را با نفر بعدی انجام دهد.
۷. معلم مانند رهبر یک ارکستر هست و رفتار زبان آموزان در زبان مقصد هدایت ،رهبری و و کنترل می‌کند.
هدف اصلی تدریس زبان این است که زبان آموزان باید الگوهایی ساختاری را یاد بگیرند و آنها باید وازگان را بعدا یاد بگیرند.برای همین واژگان جدید در جملات و مکالمه مطرح می شود و تعداد واژگان محدود و مشخص است.
۸.یادگیری زبان خارجه باید دقیقا مانند یادگیری زبان مادری باشده.برای به کارگیری زبان مادری به حفظ کردن قواعد نیازی نیست و قواعد مورد نیاز جهت به کارگیری زبان از طریق مثال ها تفهیم و استنباط می شود.به همین دلیل هیچ گونه قواعد دستوری برای زبان آموزان مطرح نمی شود و فقط از طریق مثال و تعریف است.
۹.در این شیوه مدرس با بررسی مقابله ای زبان مقصد و زبان مادری سعی میکند تا نقاط و مسایلی که برای زبان آموزان مشکل ساز را پیش بینی‌کند و متوجه بشود که زبان آموزان درس بخش هایی دچار مشکل خواهند شد و از بروز آنها جلوگیری ی می کند و از قبل مثال ها و تکرار و تمرین هایی زیادی دارد تا این خطا در کلاس رخ نداد و احتمال آن پایین بیاد.
۱۰.در این شیوه این نگرش وجود دارد که کلام و گفتار در زبان نفش‌ اساسی تر و پر رنگ تری از شکل ‌دیداری آن دارد.و ترتیب طبیعی فراگیری به ترتیبی است که کودک در زبان مادری خود آن را فرا می گیرد. که به این صورت است. گوش کردن،صحبت کردن،خواندن و نوشتن.
۱۱. یکی از مسئولیت های معلم در این شیوه این است که اطلاعاتی در مورد فرهنگ مردم زبان مقصد در اختیار زبان آموزان قرار دهد.زیرا زبان از فرهنگ جدا نیست.و فرهنگ فقط در ادبیات و هنر خلاصه نمی شود بلکه در برگیرنده ی رفتار های روز مره مردم در زبان مقصد نیز می باشد برای همین در مورد این موضوع در کلاس تبادل نظرمی شود‌.برای مثال تفاوت فوتبال و فوتبال آمریکایی و یا فرهنگ خرید کردن در آمریکا و انواع فروشگاه هایی که در آن جا وجود دارد و فرهنگ خرید کردن آنها..


تکنیک ها
Dialog memorization.
در شروع یک درس معمولا از گفت و گو و یا یک مکالمه کوتاه استفاده می شود و زبان آموزان به وسیله تقلید مکالمه را حفظ می کنند.معمولا یکی از نقش ها را معلم دارد و نقش دیگر را زبان آموزان و بعد که یک نقش را خوب یادگرفتند حالا نقش عوض می شود تا زبان‌آموزان نقش بعدی را هم خوب یاد بگیرند. و راه دیگر این است که کلاس به دو گروه تقسیم شود و هر گروه یک نقش را به عهده بگیرد. و بعد از تکرار و تمرین حالا گروه ها‌ دو نفره می شوند.
Backward build-up (expansion)drills
(تمرین از آخر به اول)بسط و گسترش
هنگامی که یک جمله طولانی مکالمه برای زبان آموزان مشکل ساز گردد این تمرین ارایه می شود.مدرس جمله های طولانی را به چند بخش تقسیم می کند.زبان آموزان قسمتی از جمله را که معمولا بخش انتهایی جمله است تکرار می کنند.سپس زبان آموزان با کمک معلم بخش های جمله را به یکدیگر (از اول به اخر) وصل‌می کنند تا در نهایت قادر به تکرار تمامی جمله ی مورد نطر باشند .چون معمولا بخش انتهایی جمله حاوی اطلاعات جدید است این تمرین از اول به آخر انجام می شود.

Repetition drill
تکرار و تمرین
زبان آموز باید الگوی ارایه شده توسط معلم را تا حد امکان سریع و دقیق تکرار کند.

Chain drill
تمرین زنجیره ای
این زنجیر توسط خود معلم با احوال پرسی یا پرسیدن سوال از زبان آموز مشخص و معین شروع می شود.دانش‌اموزان مذکور بعد از پاسخ‌گویی با زبان آموز کناری احوال پرسی می کند و یا از از او سوالاتی را می پرسند و زنجیره به همین منوال پیش می رود .این نوع تمرین باعث به وجود آمدن یک ارتباط و محاوره کنترل شده می گردد هر چند که این ارتباط و محاوره محدود است اما نکته مثبت آن این است که فرصتی برای معلم ایجاد می کند تا گفتار زبان آموزان را کنترل کند.
Single -slot substitution drill
تمرین جایگزینی تک واژه
مدرس یک جمله را (معمولا از مکالمه‌انخاب شده)بیان می کند.سپس یک واژه یا عبارت را که نشانه کمکی نامیده می شود ارایه می‌کند.زبان آموز جمله مدرس را تکرار می کند و سپس آن نشانه کمکی را در مکان مناسبی از جمله جایگزین می کند.هدف اصلی این تمرین ،ممارست زبان آموزان در یافتن جای مناسب و قرار دادن واژه یا عبارت در آن مکان می باشد. برای مثال
Teacher says : I am going to the park
Now the teacher give s clue like library
Student says :I am going to the library
هر بار معلم می تواند یک کلمه کمکی جدید را ارایه دهند. ممکن است یک بار کلمه ای که می دهد ضمیر باشد یا اسم مکان یا فعل .تا دانش‌آموزان الگو درست را یاد بگیرند.
Mulitple-slot substitution drill
تمرین جایگزینی چند واژه
این تمرین دارای شباهت های زیادی با تمرین قبلی دارد.برای مثال معلم نشانه های کمکی را که به شکل عبارت هستند و هر کدام در جاهایی گوناگونی از جمله قابل جایگزین کردن می باشد تک به تک ارایه می کند و زبان آموز موظف که آن را در جمله جایگزین کند و تغییرات لازم را بدهد مانند تغییر فاعل یا فعل.این تمرین پیچیده تر است و حتما باید بعد از تمرین قبلی انجام شود .
Transformation drill
تمرین تبدیلی
معلم ساختار جمله ای‌مشخص را (مانند یک جمله مثبت )به زبان آموزان ارایه می دهد و از آنها می خواهد که آن را (به یک جمله منفی )تعییر دهند.برای مثال تبدیل یک جمله خبری به سوالی ،جمله معلوم به مجهول و نقل قول مستقیم به غیر مستقیم.
Question-and-answer drill
تمرین پرسش و پاسخ
به وسیله این تمرین ،پاسخ گویی به سوالات را به زبان آموزان تمرین می دهند .آنها باید به سوالات مدرس سریعا پاسخ گویند. و در مرحله بعد معلم یک نشانه کمکی می دهد که زبان آموز باید از آن استفاده کند و یک سوال بپرسد.
Use of minimal pairs
به کار گیری جفت کمینه ها
مدرس بر روی جفت هایی از واژگان که تلفظ آنها فقط در یک صوت تفاوت دارد مانند(ship /sheep ,
تمرین میکند.در وهله اول از زبان آموزان می خواهد که تفاوت آنها را بگویند و سپس روی تلفظ آنها کار می کنند.هدف این است که با بررسی مقابله ای زبان مادری و زبان مقصد،اصواتی را که نیاز به تمرین دارند را گزینش کند و روی آن کار کند .و از بروز خطا جلوگیری کند و از همان ابتدا الگوی درست در اختیار زبان آموز قرار گیرد.
Complete the dialog
تکمیل مکالمه
واژگان متنی از یک گفت وگو که قبلا زبان آموزان آن را فرا گرفته اند حذف می شود .زبان آموزان باید آن مکالمه را با پر کردن جاهای خالی به وسیله واژگان حذف شده کامل کنند.

Grammer game
از بازی هایی استفاده می‌شود که زبان آموزان نکات دستوری را درون یک متن‌تمرین می کنند.عمل تکرار به طور قابل ملاحظه ای در این بازی به چشم می آید.
برای‌مثال بازی سوپر مارکت.
بچه ها وانمود می‌کنند که برای خرید به یک سوپر مارکت می روند .و قرار است که خرید کنند.
Student A:I go to supermarket to buy apples.
studentB: she goes to supermarket to buy apples and I go to supermarket to buy oranges.
به همین صورت بازی تکرار می شود و هر دانش‌آموز باید در مورد خرید های نفر قبلی توضیح دهد تا اینکه نوبت خودش شود و در و مورد خرید خودش صحبت کند.
حالا به عنوان یک مدرس می توانید با تو جه به کلاس خود از تکنیک های این روش برای آموزش در کلاس خود استفاده کنید. یک روش تدریس خوب می تواند ترکیبی از شیوه ها و متد های مختلف باشد که معلم با توجه به هدف کلاس و هدف از آموزش زبان و ویزگی های یادگیری دانش آموزان ازآنها استفاده می کند.


درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *